Logo

CADMOULD: Optymalizacja procesu wtrysku tworzyw. Retransmisja.

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Karol Dryk

Zajmuje się oprogramowaniem CADMOULD w firmie Wadim Plast Sp. z o.o.
CADMOULD umożliwia symulowanie i analizę procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Stanowi niezastąpioną pomoc dla projektantów wyprasek, konstruktorów form i technologów, oszczędza czas i koszty związane z poprawkami wyprasek i form. Pozwala wyeliminować wady jak pęcherze powietrza, przypalenia, jamy skurczowe, nierównomierne rozprowadzanie tworzywa, linie łączenia strug, przeładowanie gniazda formy, niepełne wypełnienie, skurcz/wypaczenie, zwichrowanie, nierównomierne chłodzenie.

Wojciech Zdun

Business Development Manager, właściciel softPROGRESS.
Wiem jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej strony jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego żeby ograniczać ten dysonans, nawiązałem współpracę z firmami oferującymi rozwiązania software'owe, które optymalizują procesy przygotowania i realizacji produkcji:
- Cortona3D, nowoczesne narzędzia RapidAuthor do zapewnienia wydajnej interaktywnej komunikacji technicznej;
- Operator Systems, wiodący producentem systemu Operator MES do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System);
- MangoGem SA, oprogramowanie MangoGem APS Optimizer do zaawansowanego planowania i harmonogramowania;
- Wadim Plast Sp. z o.o., polski dystrybutor m.in. oprogramowania CADMOULD do symulacji i analizy procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych;
- COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., twórca oprogramowania Virtural Extrusion Laboratory™ do symulacji i analizy procesu wytłaczania polimerów.
softPROGRESS jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.