Logo

Operator OEE: Jak zwiększyć potencjał produkcji? Retransmisja.

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Celem webinarium jest przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania systemu Operator MES do monitorowania pracy maszyn i obliczania OEE w czasie rzeczywistym oraz do monitorowania rzeczywistego wykorzystania zasobów produkcyjnych, do wsparcia inicjatyw ciągłego doskonalenia i do poprawy komunikacji wewnątrz zakładu.

Agenda:

 1. Przedstawienie profilu firmy Operator Systems.
 2. Przykłady wdrożeń systemu Operator MES.
 3. Wsparcie realizacji procesu produkcyjnego - ogólna prezentacja system Operator MES/OEE
  • Zlecanie produkcji
  • Status pracy i zatrzymań maszyny
  • Raportowanie produkcji
  • Monitorowanie postępu realizacji
 4. Zarządzanie produkcji z domu:
  • Przedstawienie raportów i dashboardów
  • Aplikacje mobilne do śledzenia pracy maszyn
 5. Proces wdrożenia systemu
  • Opis procesu wdrożenia systemu Operator
  • Przykłady realizacji procesu bez konieczności odwiedzania zakładu
  • Wymagane zasoby wdrożeniowe po stronie klienta oraz Operator