Logo

Oritames APS: Optymalizacja planowania i harmonogramowania. Retransmisja.

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Celem webinarium jest przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania systemu ORITAMES APS Scheduler do optymalizacji planowania i harmonogramowania w czasie rzeczywistym ze względu na rzeczywiste możliwości wykorzystania wszelkich zasobów produkcyjnych.

Każde przedsiębiorstwo stara się dążyć do zwiększania zysków, m.in. poprzez zwiększanie wydajności i jakości usług szukając jednocześnie możliwości obniżania kosztów. Biorąc to pod uwagę, bardzo istotne staje się bezproblemowe zarządzanie czasem i zachowanie ustalonych terminów, zarządzanie wykorzystaniem zasobów lub po prostu zwiększenie wydajności operacyjnej przedsiębiorstw. Niezależnie od gałęzi przemysłu i skali działania wyzwania są zawsze podobne dla wszystkich przedsiębiorstw.

Głównym celem wykorzystania APS jest poprawa kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) żęby zapewnić:

  • Mniej WIP, niski Czas Cyklu, brak opóźnień, niższe koszty
  • Lepszy OEE, większa przepustowość i przychody
  • Mniej marnotrawstwa, ustawień, czasu bezczynności, wąskich gardeł
  • Kontrola wykonalności / akceptacja zamówienia
  • Redukcja liczby błędów, wysiłków i kosztów ogólnych
  • Wydajność, widoczność i przewidywalność klientów i personelu

Wydajność przedsiębiorstwa jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które zwykle staramy się poprawiać. APS musi więc zoptymalizować wiele wskaźników KPI dla lepszego ROI!

Tak więc podczas webinarium postaramy się odpowiedzieć na pytania, które większość z nas sobie zadaje, np.: Co to jest system APS? Po co mi APS? Jak to działa? Jak wybrać APS? Jak wdrożyć APS? etc.

Przede wszystkim jednak postaramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto używać systemu APS i dlaczego warto używać właśnie ORITAMES APS SCHEDULER firmy MangoGem S.A. mając cały czas w pamięci, że ORITAMES APS działa szybciej i wydajniej ponieważ wykorzystuje:

  • sztuczną inteligencję, metaheurystykę,
  • solwery działające na serwerach wielordzeniowych oraz
  • naukę o produkcji (JIT, Lean, TOC, QRM, Kanban, Polca, … )
Przykładowy tekst

Ben Rodriguez

Dyrektor Techniczny (CTO) MangoGem S.A.
Ma tytuł magistra fizyki teoretycznej i tytuł magistra informatyki uzyskany na ULB. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu badań operacyjnych i doktorat z informatyki. Przeszedł kurs Solvay Entrepreneurship Programme. Ben pracował, dostarczał produkty i zapewniał doradztwo w 5. językach, na 4 kontynentach dla dużych międzynarodowych firm, takich jak Siemens, Infineon, IMEC, IBM, Altis i ST. Jest ekspertem w zakresie zaawansowanego planowania i harmonogramowania, uczenia maszynowego, rozwiązań heurystycznych i architektur IT. Ma doświadczenie i wiedzę o działaniu systemów w kilku branżach, w szczególności w zakresie oprogramowania, automatyki przemysłowej, półprzewodników, mikroelektroniki, a także sektorów pokrewnych.

Wojciech Zdun

Business Development Manager, właściciel softPROGRESS.
Wiem jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej strony jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego żeby ograniczać ten dysonans, nawiązałem współpracę z firmami oferującymi rozwiązania software'owe, które optymalizują procesy przygotowania i realizacji produkcji:
- Cortona3D, nowoczesne narzędzia RapidAuthor do zapewnienia wydajnej interaktywnej komunikacji technicznej;
- Operator Systems, wiodący producentem systemu Operator MES do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System);
- MangoGem SA, oprogramowanie MangoGem APS Optimizer do zaawansowanego planowania i harmonogramowania;
- Wadim Plast Sp. z o.o., polski dystrybutor m.in. oprogramowania CADMOULD do symulacji i analizy procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych;
- COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., twórca oprogramowania Virtural Extrusion Laboratory™ do symulacji i analizy procesu wytłaczania polimerów.
softPROGRESS jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.