Logo

Oritames APS: Optymalizacja planowania i harmonogramowania. Retransmisja z 22.07.2020.

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Ben Rodriguez

Dyrektor Techniczny (CTO) MangoGem S.A.
Ma tytuł magistra fizyki teoretycznej i tytuł magistra informatyki uzyskany na ULB. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu badań operacyjnych i doktorat z informatyki. Przeszedł kurs Solvay Entrepreneurship Programme. Ben pracował, dostarczał produkty i zapewniał doradztwo w 5. językach, na 4 kontynentach dla dużych międzynarodowych firm, takich jak Siemens, Infineon, IMEC, IBM, Altis i ST. Jest ekspertem w zakresie zaawansowanego planowania i harmonogramowania, uczenia maszynowego, rozwiązań heurystycznych i architektur IT. Ma doświadczenie i wiedzę o działaniu systemów w kilku branżach, w szczególności w zakresie oprogramowania, automatyki przemysłowej, półprzewodników, mikroelektroniki, a także sektorów pokrewnych.
Presenter

Wojciech Zdun

Business Development Manager, właściciel softPROGRESS.
Wiem jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej strony jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego żeby ograniczać ten dysonans, nawiązałem współpracę z firmami oferującymi rozwiązania software'owe, które optymalizują procesy przygotowania i realizacji produkcji:
- Cortona3D, nowoczesne narzędzia RapidAuthor do zapewnienia wydajnej interaktywnej komunikacji technicznej;
- Operator Systems, wiodący producentem systemu Operator MES do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System);
- MangoGem SA, oprogramowanie ORITAMES APS Scheduler do zaawansowanego planowania i harmonogramowania;
- Wadim Plast Sp. z o.o., polski dystrybutor m.in. oprogramowania CADMOULD do symulacji i analizy procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych;
- COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., twórca oprogramowania Virtural Extrusion Laboratory™ do symulacji i analizy procesu wytłaczania polimerów.
softPROGRESS jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.