Logo

RapidAuthor: Interaktywne publikacje szkoleniowe i egzaminacyjne 3D. Retransmisja.

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda


Prosimy o zostawienie nam Państwa opinii w polu wiadomości po zapoznaniu się z  prezentowanym materiałem. W polu tym można też wpisywać pytania , które nasuną się podczas oglądania webinarium. Ponieważ  jest to nagranie prezentowane w trybie zautomatyzowanym więc odpowiemy na pytania po obejrzeniu przez Państwa tego nagrania.


Celem webinarium jest przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania oprogramowania RapidAuthor do tworzenia zaawansowanej komunikacji technicznej - interaktywnych publikacji technicznych 3D.

Wiodące na rynku narzędzia firmy Cortona3D, do przygotowania Publikacji Technicznych w formie interaktywnych dokumentów 3D, usprawniają proces tworzenia dokumentacji technicznej wyrobów bardzo znacząco. RapidAuthor importuje dane inżynierskie bezpośrednio z systemów CAD oraz inne dane z nimi powiązane (np. listy części - BOM) z systemów PDM (PLM), czy ERP. To pozwala na generowanie interaktywnych publikacji 3D takich, jak:

Ze względu na swoje możliwości dokumenty tworzone za pomocą RapidAuthor mogą być wykorzystywane w następujących działach:

 • konstrukcyjnym lub, w zależności od organizacji pracy, w dziale odpowiedzialnym za tworzenie dokumentacji technicznej,
 • technologicznym – przygotowanie interaktywnych kart technologicznych ułatwiających pracę osobom „na warsztacie”,
 • produkcyjnym – przygotowanie i wykorzystanie przejrzystych, wysokiej jakości instrukcji zapewniających przejrzystą kontrolę produkcji i ewentualnie połączenie z systemem zarządzania produkcją,
 • marketingu – przygotowanie i wykorzystanie interaktywnych instrukcji obsługi udostępnianych klientom i dealerom poprzez strony www w celu podniesienia atrakcyjności produktów i firmy,
 • sprzedaży – przygotowanie i wykorzystanie interaktywnej dokumentacji okołoproduktowej jako wyróżnika na rynku zwiększającego popyt na produkty oraz możliwość generowania interaktywnej zawartości 3D dla sklepu internetowego,
 • serwisu – przygotowanie i wykorzystanie interaktywnych dokumentów dla klientów z czytelnymi komunikatami usprawniającymi pracę serwisu i zmniejszającymi ilość pytań od klientów oraz interaktywnych materiałów szkoleniowych pozwalających na transfer know-how do nowych pracowników serwisu oraz dealerów.

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania oprogramowania RapidAuthor to m.in.:

 • Redukcja kosztów zespołu przygotowującego publikacje techniczne nawet do 70%,
 • Redukcja czasu przetwarzania wersji dokumentów z 4 tygodni do 1 tygodnia,
 • Redukcja czasu przygotowania publikacji nawet do 80%,
 • Przygotowanie informacji o serwisie i szkoleniach do 70% szybciej,
 • Wzrost dochodów z produktów i usług oraz uzyskanie wyróżnika dla produktu,
 • Obniżenie kosztów opracowania dokumentacji i szkoleń,
 • Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od użytkowników,
 • Zwiększenie efektywności pracowników,
 • Zmniejszenie kosztów poprzez ponowne wykorzystanie w innych obszarach biznesowych.


Oprogramowanie RapidAuthor spełnia wymagania szeroko stosowanych standardów m.in. DITA, SCORM, czy S1000D. Warto zwrócić uwagę, że format S1000D zaakceptowany został przez Ministerstwa Obrony Narodowej UK i Szwecji oraz, że oprogramowanie wykorzystywane było do stworzenia materiałów szkoleniowych dla astronautów biorących udział w programie międzynarodowej stacji orbitalnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

RapidAuthor z powodzeniem wykorzystywany jest przez wiele małych i dużych firm w różnych branżach, np. kosmicznej, obronnej, lotniczej, transportowej, etc. Przykładem może być wspomniana wcześniej European Space Agency, firma Boeing, czy też firma Winnebago, która wykorzystując oprogramowanie RapidAuthor stworzyła interaktywny portal serwisowy zawierający informacje o wyrobach dla swoich klientów i dealerów.

Podczas webinarium postaramy się udowodnić przedstawione powyżej informacje powołując się na przykłady interaktywnych dokumentów przygotowane przez i dla klientów firmy Cortnoa3D, które można znaleźć na stronie demo producenta. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z tymi przykładowymi publikacjami i objaśniającymi ich wykorzystanie filmami, np. z przykładem szkolno-egzaminacyjnej publikacji 3D serwisowania pompy i dotyczącym jej filmikiem.

Do zobaczenia!

Wojciech Zdun

Business Development Manager, właściciel softPROGRESS.
Wiem jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej strony jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego żeby ograniczać ten dysonans, nawiązałem współpracę z firmami oferującymi rozwiązania software'owe, które optymalizują procesy przygotowania i realizacji produkcji:
- Cortona3D, nowoczesne narzędzia RapidAuthor do zapewnienia wydajnej interaktywnej komunikacji technicznej;
- Operator Systems, wiodący producentem systemu Operator MES do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System);
- MangoGem SA, oprogramowanie MangoGem APS Optimizer do zaawansowanego planowania i harmonogramowania;
- Wadim Plast Sp. z o.o., polski dystrybutor m.in. oprogramowania CADMOULD do symulacji i analizy procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych;
- COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., twórca oprogramowania Virtural Extrusion Laboratory™ do symulacji i analizy procesu wytłaczania polimerów.
softPROGRESS jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.